با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود
توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد یکی از طرح هایی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است تا به زودی شاهد کارآفرینی براساس مزیت های بومی در این حوزه باشیم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازارهای صادراتی، کارآفرینی براساس مزیت های بومی و افزایش ظرفیت تولید پلت تا 6000 تن در 10 سال آینده برخی از دستاوردهای طرح «تجاری سازی و توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد» است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود. رسیدن به اهداف مدنظر در این طرح دارای مزایای گوناگونی است که اشتغال زایی جوانان را یکی از دستاوردهای این پروژه می توان دانست.

با توجه به رشد روز افزون مصرف زیست توده جامد در جهان به دلیل ضرورت جلوگیری از آلودگی و قیمت های به مراتب کمتر سوخت زیست توده جامد نسبت به سوخت فسیلی و همچنین پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی زیست توده به ویژه در بخش کشاورزی و چوبی توسعه فناوری، تجاری سازی و صادرات به بازارهای موجود از اهمیت فراوانی برای زنجیره مدیریت فناوری آن …

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد یکی از طرح هایی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است تا به زودی شاهد کارآفرینی براساس مزیت های بومی در این حوزه باشیم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازارهای صادراتی، کارآفرینی براساس مزیت های بومی و افزایش ظرفیت تولید پلت تا 6000 تن در 10 سال آینده برخی از دستاوردهای طرح «تجاری سازی و توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد» است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود. رسیدن به اهداف مدنظر در این طرح دارای مزایای گوناگونی است که اشتغال زایی جوانان را یکی از دستاوردهای این پروژه می توان دانست.

با توجه به رشد روز افزون مصرف زیست توده جامد در جهان به دلیل ضرورت جلوگیری از آلودگی و قیمت های به مراتب کمتر سوخت زیست توده جامد نسبت به سوخت فسیلی و همچنین پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی زیست توده به ویژه در بخش کشاورزی و چوبی توسعه فناوری، تجاری سازی و صادرات به بازارهای موجود از اهمیت فراوانی برای زنجیره مدیریت فناوری آن …
با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website