ایران به کشورهای پیشرو حوزه ژنتیک می پیوندد

ایران به کشورهای پیشرو حوزه ژنتیک می پیوندد
معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: ایران نخستین گام های اثرگذار حوزه ژنتیک را می پیماید و در صورت استفاده مناسب از ظرفیت های ذاتی کشور، ایران به کشورهای پیشرو این حوزه در دنیا خواهد پیوست.
سورنا ستاری در مراسم رونمایی از “نخستین ژنوم مرجع ایرانیان” با اشاره به توانمندی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور کشور در حوزه ژنتیک اظهار کرد: ایران از ظرفیت های ذاتی قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و با پیمودن گام های صحیح برای شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری و استفاده از نیروی انسانی داخل و خارج از کشور در آینده می توانیم از کشورهای پیشرو در این حوزه فناوری باشیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ایرانیانی که در دانشگاه های مطرح دنیا حضور دارند، گفت: با این افراد ارتباط و تعاملی داریم که با استفاده از ظرفیت های آنان می توان به رشد بیشتر و بهتر امیدوار بود.
وی افزود: در سال های گذشته بسیاری از محققان برتر ایرانی که خارج از کشور فعالیت می کردند به ایران بازگشتند و همچنین ایرانیانی را به خارج از کشور فرستادیم تا با دستاوردهای بیشتر و بهتر مواجه شویم.
ضرورت نقش آفرینی پژوهش در …

ایران به کشورهای پیشرو حوزه ژنتیک می پیوندد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: ایران نخستین گام های اثرگذار حوزه ژنتیک را می پیماید و در صورت استفاده مناسب از ظرفیت های ذاتی کشور، ایران به کشورهای پیشرو این حوزه در دنیا خواهد پیوست.
سورنا ستاری در مراسم رونمایی از “نخستین ژنوم مرجع ایرانیان” با اشاره به توانمندی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور کشور در حوزه ژنتیک اظهار کرد: ایران از ظرفیت های ذاتی قابل توجهی در این حوزه برخوردار است و با پیمودن گام های صحیح برای شکل گیری زیست بوم کارآفرینی و نوآوری و استفاده از نیروی انسانی داخل و خارج از کشور در آینده می توانیم از کشورهای پیشرو در این حوزه فناوری باشیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ایرانیانی که در دانشگاه های مطرح دنیا حضور دارند، گفت: با این افراد ارتباط و تعاملی داریم که با استفاده از ظرفیت های آنان می توان به رشد بیشتر و بهتر امیدوار بود.
وی افزود: در سال های گذشته بسیاری از محققان برتر ایرانی که خارج از کشور فعالیت می کردند به ایران بازگشتند و همچنین ایرانیانی را به خارج از کشور فرستادیم تا با دستاوردهای بیشتر و بهتر مواجه شویم.
ضرورت نقش آفرینی پژوهش در …
ایران به کشورهای پیشرو حوزه ژنتیک می پیوندد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website