ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور
در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان سمنان (گرامیداشت هفته پژوهش) از پژوهشگران برتر، فعالان عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و نخبگان اقشار دانش محور بسیج علمی پژوهشی استان قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار آنا از سمنان، دکتر حسین قدیانی مسئول بسیج علم و فناوری کشور در این جشنواره که در سالن آمفی تئاتر فرزانگان واحد سمنان برگزار شد، بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی را موالید بعد از انقلاب معرفی و با استناد به رهنمود معمار کبیر انقلاب اسلامی موضوع تشکیل بسیج جهان اسلام را دستمایه سخنان خود قرار داد و اظهار کرد: «امام راحل تشکیل حکومت بزرگ اسلامی را منوط به تشکیل بسیج جهان اسلام دانسته و تشکیل بسیج جهان اسلام هم براساس شعارهای اصلی انقلاب مورد نظر قرار گرفت.»
قدیانی دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی را مانیفست انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: « شعار اول شعار هویت ساز و شعار دوم شعار تمدن ساز انقلاب اسلامی محسوب می شود که بر مبنای این ها انقلاب اسلامی خط محوری خود را برای رسیدن به هویت مستقل اسلامی و به دنبال آن احیای تمدن اسلامی …

ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان سمنان (گرامیداشت هفته پژوهش) از پژوهشگران برتر، فعالان عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و نخبگان اقشار دانش محور بسیج علمی پژوهشی استان قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار آنا از سمنان، دکتر حسین قدیانی مسئول بسیج علم و فناوری کشور در این جشنواره که در سالن آمفی تئاتر فرزانگان واحد سمنان برگزار شد، بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی را موالید بعد از انقلاب معرفی و با استناد به رهنمود معمار کبیر انقلاب اسلامی موضوع تشکیل بسیج جهان اسلام را دستمایه سخنان خود قرار داد و اظهار کرد: «امام راحل تشکیل حکومت بزرگ اسلامی را منوط به تشکیل بسیج جهان اسلام دانسته و تشکیل بسیج جهان اسلام هم براساس شعارهای اصلی انقلاب مورد نظر قرار گرفت.»
قدیانی دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی را مانیفست انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: « شعار اول شعار هویت ساز و شعار دوم شعار تمدن ساز انقلاب اسلامی محسوب می شود که بر مبنای این ها انقلاب اسلامی خط محوری خود را برای رسیدن به هویت مستقل اسلامی و به دنبال آن احیای تمدن اسلامی …
ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website