انتخاب شورایی و مجلس خبرگان

انتخاب شورایی و مجلس خبرگان
انتخاب شورایی و مجلس خبرگان
ییکی از شیوه های انتخاب خلیفه در فقه اهل سنت، انتخاب اهل حلّ و عقد (اختیار) است (فیرحی، 1382، ص36). این شیوه که سنهوری در کتاب خود بحث مستوفایی را در رابطه با آن مطرح کرده است، بی شباهت به ترکیب و سازوکار تعیین حاکم اسلامی از طرف مجلس خبرگان (مندرج در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیست؛ اگر چه همانطور که در شرایط آنها مطالعه خواهد شد، مفهوم خبرگان به طور کامل منطبق بر مفهوم اهل اختیار در فقه عامه نیست.
از نظر سنهوری، اهل حلّ و عقد همان نخبگان فرهنگی هستند که زما …

انتخاب شورایی و مجلس خبرگان

انتخاب شورایی و مجلس خبرگان
ییکی از شیوه های انتخاب خلیفه در فقه اهل سنت، انتخاب اهل حلّ و عقد (اختیار) است (فیرحی، 1382، ص36). این شیوه که سنهوری در کتاب خود بحث مستوفایی را در رابطه با آن مطرح کرده است، بی شباهت به ترکیب و سازوکار تعیین حاکم اسلامی از طرف مجلس خبرگان (مندرج در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نیست؛ اگر چه همانطور که در شرایط آنها مطالعه خواهد شد، مفهوم خبرگان به طور کامل منطبق بر مفهوم اهل اختیار در فقه عامه نیست.
از نظر سنهوری، اهل حلّ و عقد همان نخبگان فرهنگی هستند که زما …
انتخاب شورایی و مجلس خبرگان

آپدیت نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website