الگوسازی مراکز نوآوری زمینه ساز رشد کسب و کار دانشگاهی

الگوسازی مراکز نوآوری زمینه ساز رشد کسب و کار دانشگاهی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری شناساندن توانمندی های نهفته به جوانان و آشنایی آنان با الگوهای موفق کسب و کار را از زمینه های اثرگذاری مراکز نوآوری دانشگاه ها برشمرد.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در نخستین نشست مدیران مراکر نوآوری دانشگاه های کشور، این مراکز را الگوساز و هدایت کننده دانشگاهیان به نوآوری و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: مراکز نوآوری دانشگاه با کمک به شکل گرفتن الگوهای موفق کسب و کارهای نوآور دانشگاهی، زمینه ساز ترغیب دیگر دانشگاهیان به این سو باشند و آنان را برای پای گذاردن در مسیر نوآوری و کارآفرینی هدایت کنند نگاه معاونت به این مقوله حمایتی بوده و دانشگاه ها خود نقش اساسی در رسیدن این مراکز به اهداف خود دارند.
وی ادامه داد: به واسطه تلاش این مراکز، دانشجویان با مشاهده نمونه های موفق، مسیر تازه ای را برای کسب و کار خود به عنوان الگو قرار می دهند و به جای دنبال کردن مسیر پشت میزنشینی و کارمندی، ایده های نوآورانه خود را تحقق می بخشند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، شکل گیری کسب و کارهای نوآور موفق دانشگاهی را زمینه ساز برا …

الگوسازی مراکز نوآوری زمینه ساز رشد کسب و کار دانشگاهی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری شناساندن توانمندی های نهفته به جوانان و آشنایی آنان با الگوهای موفق کسب و کار را از زمینه های اثرگذاری مراکز نوآوری دانشگاه ها برشمرد.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در نخستین نشست مدیران مراکر نوآوری دانشگاه های کشور، این مراکز را الگوساز و هدایت کننده دانشگاهیان به نوآوری و کارآفرینی عنوان کرد و گفت: مراکز نوآوری دانشگاه با کمک به شکل گرفتن الگوهای موفق کسب و کارهای نوآور دانشگاهی، زمینه ساز ترغیب دیگر دانشگاهیان به این سو باشند و آنان را برای پای گذاردن در مسیر نوآوری و کارآفرینی هدایت کنند نگاه معاونت به این مقوله حمایتی بوده و دانشگاه ها خود نقش اساسی در رسیدن این مراکز به اهداف خود دارند.
وی ادامه داد: به واسطه تلاش این مراکز، دانشجویان با مشاهده نمونه های موفق، مسیر تازه ای را برای کسب و کار خود به عنوان الگو قرار می دهند و به جای دنبال کردن مسیر پشت میزنشینی و کارمندی، ایده های نوآورانه خود را تحقق می بخشند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، شکل گیری کسب و کارهای نوآور موفق دانشگاهی را زمینه ساز برا …
الگوسازی مراکز نوآوری زمینه ساز رشد کسب و کار دانشگاهی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website