اردوغان، مرد بیمار خاورمیانه

اردوغان، مرد بیمار خاورمیانه
آنچه رجب طیب اردوغان را متمایز از ترکیه کمال آتاتورک می سازد، بیش از هر چیز درک تاریخی این دو باید قلمداد شود. شکل گیری ترکیه مدرن که از بطن اضمحلال و درهم فروریزی امپراطوری عثمانی فرصت به صحنه آمدن را یافت. این امکان را برای فردی نظامی به وجود می آورد که کنسرت رهبری را در ذهن نخبگان و توده ها برازندگی به تن کردن بیابد.

اردوغان، مرد بیمار خاورمیانه

آنچه رجب طیب اردوغان را متمایز از ترکیه کمال آتاتورک می سازد، بیش از هر چیز درک تاریخی این دو باید قلمداد شود. شکل گیری ترکیه مدرن که از بطن اضمحلال و درهم فروریزی امپراطوری عثمانی فرصت به صحنه آمدن را یافت. این امکان را برای فردی نظامی به وجود می آورد که کنسرت رهبری را در ذهن نخبگان و توده ها برازندگی به تن کردن بیابد.
اردوغان، مرد بیمار خاورمیانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website