اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است
نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت» هم زمان با بیست وهفتمین سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.تبدیل گفتمان وحدت به رفتار اجتماعی جهان اسلام و نقش ظرفیت های مردمی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه های تقریب نهاد در امر اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت برای چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی از اهداف برگزاری این اجلاس بود .
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مسئله وحدت جهان اسلام و پیمودن راه برای دستیابی به امت واحده اسلامی از مهم ترین اهداف مجمع تقریب مذاهب است که در این راستا اجرای استراتژی دیپلماسی وحدت یکی از مهم ترین ضروریات است.
آیت الله محسن اراکی با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش جامعه اسلامی را تفرقه و پراکندگی دانست و افزود : هدف از این اجتماع، دستیابی به راهبردهای عملی و میدانی برای ایجاد انسجام بین المللی فعالان وحدت اسلامی جهان اسلام است.
وی ایجاد راهبرد بین اتحادیه ها، نهادها و مجموعه های تقریبی را از جمله انتظارات این اجلاسیه معرفی و بیان کرد: انتظار داریم در این اجلاسی …

اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

نخستین اجلاس بین المللی هم اندیشی «نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت» هم زمان با بیست وهفتمین سالروز تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.تبدیل گفتمان وحدت به رفتار اجتماعی جهان اسلام و نقش ظرفیت های مردمی نخبگان جهان اسلام در قالب اتحادیه های تقریب نهاد در امر اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت برای چشم انداز تشکیل امت واحد اسلامی از اهداف برگزاری این اجلاس بود .
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مسئله وحدت جهان اسلام و پیمودن راه برای دستیابی به امت واحده اسلامی از مهم ترین اهداف مجمع تقریب مذاهب است که در این راستا اجرای استراتژی دیپلماسی وحدت یکی از مهم ترین ضروریات است.
آیت الله محسن اراکی با بیان اینکه امروز بزرگترین چالش جامعه اسلامی را تفرقه و پراکندگی دانست و افزود : هدف از این اجتماع، دستیابی به راهبردهای عملی و میدانی برای ایجاد انسجام بین المللی فعالان وحدت اسلامی جهان اسلام است.
وی ایجاد راهبرد بین اتحادیه ها، نهادها و مجموعه های تقریبی را از جمله انتظارات این اجلاسیه معرفی و بیان کرد: انتظار داریم در این اجلاسی …
اجرای دیپلماسی وحدت در وضعیت کنونی ضروری است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website