آغاز سرمایه گذاری گسترده ی چین بر روی نخبگان خارجی

آغاز سرمایه گذاری گسترده ی چین بر روی نخبگان خارجی
آریا بازار – بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت چین در حال اجرای سیاست هایی جدید جهت آسان تر کردن امکان زندگی در چین برای برخی افراد خارجی است. دولت چین قصد دارد تا به افراد خارجی برنده ی جایزه ی نوبل، دانشمندان، کار آفرینان، و کسانی که قصد دارند در چین زندگی کرده و ” کیفیت بالایی از خود نشان داده باشند (علمی-غیر علمی)” اقامت اعطا کند.
به گزارش از Russia Today، بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت چین در حال اجرای سیاست هایی جدید جهت آسان تر کردن امکان زندگی در چین برای برخی افراد خارجی است. دولت چین قصد دارد تا به افراد خارجی برنده ی جایزه ی نوبل، دانشمندان، کار آفرینان، و کسانی که قصد دارند در چین زندگی کرده و ” کیفیت بالایی از خود نشان داده باشند (علمی-غیر علمی)” اقامت اعطا کند.
به گزارش آریا بازار به نقل از تابناک، دولت چین در حال گسترش صدور ویزاهای ”سریع یا پیشتاز” برای ”نخبگان با استعدادی است” که ”کیفیت بالایی” از خود نشان داده باشند. برنامه های دولت چین با این هدف طراحی شده است که کسانی که در علوم مختلف و بازرگانی متخصص هستند را تشویق به نقل …

آغاز سرمایه گذاری گسترده ی چین بر روی نخبگان خارجی

آریا بازار – بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت چین در حال اجرای سیاست هایی جدید جهت آسان تر کردن امکان زندگی در چین برای برخی افراد خارجی است. دولت چین قصد دارد تا به افراد خارجی برنده ی جایزه ی نوبل، دانشمندان، کار آفرینان، و کسانی که قصد دارند در چین زندگی کرده و ” کیفیت بالایی از خود نشان داده باشند (علمی-غیر علمی)” اقامت اعطا کند.
به گزارش از Russia Today، بر اساس گزارش های منتشر شده، دولت چین در حال اجرای سیاست هایی جدید جهت آسان تر کردن امکان زندگی در چین برای برخی افراد خارجی است. دولت چین قصد دارد تا به افراد خارجی برنده ی جایزه ی نوبل، دانشمندان، کار آفرینان، و کسانی که قصد دارند در چین زندگی کرده و ” کیفیت بالایی از خود نشان داده باشند (علمی-غیر علمی)” اقامت اعطا کند.
به گزارش آریا بازار به نقل از تابناک، دولت چین در حال گسترش صدور ویزاهای ”سریع یا پیشتاز” برای ”نخبگان با استعدادی است” که ”کیفیت بالایی” از خود نشان داده باشند. برنامه های دولت چین با این هدف طراحی شده است که کسانی که در علوم مختلف و بازرگانی متخصص هستند را تشویق به نقل …
آغاز سرمایه گذاری گسترده ی چین بر روی نخبگان خارجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website