آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا

آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا
سخن و رفتار دونالد ترامپ چه در زمان رقابت های انتخاباتی، چه در دوران استقرار در کاخ سفید و بویژه سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. نخبگان و استادان دانشگاه های معتبر آمریکا همواره جزو منتقدان رئیس جمهور بوده اند. در همین زمینه با دکتر دیاکو حسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی آمریکا، گفت وگو کرده ایم که حاصل آن در پی می آید:

آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا

سخن و رفتار دونالد ترامپ چه در زمان رقابت های انتخاباتی، چه در دوران استقرار در کاخ سفید و بویژه سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. نخبگان و استادان دانشگاه های معتبر آمریکا همواره جزو منتقدان رئیس جمهور بوده اند. در همین زمینه با دکتر دیاکو حسینی، کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی آمریکا، گفت وگو کرده ایم که حاصل آن در پی می آید:
آشفتگی در سیاست خارجی آمریکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website